סדרת הרצאות מיוחדות במתמטיקה

מאז שנת 2000, ומדי שנה, מוזמן על ידי החוג אחד מהמתמטיקאים המובילים בעולם על מנת לתת סדרה של שלוש הרצאות מיוחדות במתמטיקה.

2019 – Professor Phillip Griffiths (Institute for Advanced Study)

 

Hodge Theory and Moduli

רשימת מרצים בשנים קודמות

 • 2000 Prof. Pierre Cartier (Inst. Hautes Etudes Scientifiques)
 • 2001 Prof. David Kazhdan (Harvard University)
 • 2002 Prof. Shlomo Sternberg (Harvard University)
 • 2003 Prof. Joseph Bernstein (Tel-Aviv University)
 • 2004 Prof. Hillel Furstenberg (Hebrew University)
 • 2005 Prof. Peter Sarnak (New York University)
 • 2006 Prof. Yitzhak Katznelson (Stanford University)
 • 2008 Prof. Mathhias Kreck (University of Bonn)
 • 2009 Prof. Bela Bollobas (Cambridge University)
 • 2010 Prof. Efim Zelmanov (UC San Diego)
 • 2011 Prof. Vladimir Voevodsky (IAS)
 • 2012 Prof. Alan Weinstein (UC Berkeley)
 • 2013 Prof. Peter Teichner (Max Planck & UC Berkeley)
 • 2014 Prof. Endre Szemeredi (Rutgers University)
 • 2015 Prof. Yakov Sinai (Princeton University)
 • 2016 Prof. Claire Voisin (Universite de Paris VI & Ecole Polytechnique)
 • 2017 Prof. John Morgan (State University of New York at Stony Brook)
 • 2018 Prof. Barry Simon (California Institute of Technology)

סדרת הרצאות מיוחדות במתמטיקה ובמדעי המחשב

במשותף עם מכון קיסריה והחוג למדעי המחשב, מארח החוג מדי שנה סדרת הרצאות מיוחדות במתמטיקה ובמדעי המחשב.

 • 2006 Prof. Richard Stanley (MIT)
 • 2007 Prof. Avi Wigderson (IAS)
 • 2008 Prof. Hendrik Lenstra (Leiden)
 • 2009 Prof. Joel Spencer (Courant Institute)
 • 2010 Prof. Gregory Chaitin (IBM T.J. Watson)
 • 2011 Prof. Daniel Spielman (Yale)
 • 2013 Prof. Piotr Indyk (MIT)
 • 2015 Prof. Yuri Gurevich (Microsoft Research)
Accessibility