לימודי דוקטורט .Ph.D

החוג למתמטיקה מציע תוכנית לימודים מצויינת לתלמידי דוקטורט במתמטיקה.

מטרתה של תוכנית הדוקטורט היא לבצע מחקר עצמאי תחת הנחייתו של אחד מחברי הסגל הבכיר בחוג. בנוסף, נדרשים התלמידים לקחת מספר מצומצם של קורסים מתקדמים.

תלמידים המעוניינים בתוכנית הדוקטורט נדרשים למצוא חבר סגל בכיר אשר ישמש כמנחה של עבודת הדוקטורט. תוכנית הלימודים המלאה תיקבע על ידי המנחה והוועדה החוגית ללימודים מתקדמים על מנת להכשיר את התלמיד בצורה מיטבית למחקר עצמאי מתקדם.

מידע שימושי עבור מועמדים לדוקטורט:

Accessibility