עלינו

כפקולטה צעירה ודינמית הפקולטה למדעי הטבע, שואפים למצוינות על ידי: 
- הקמת מרכזי מצוינות בתחומי מחקר ספציפיים.
- בכל תחום, אימוץ גישות מחקר ייחודיות בינתחומיות, המכוונות למצוינות בינלאומית במוקדי מחקר אלה. 
- התמקדות על התלמידים שלנו - עשינו את הפיתוח והקידום של הדור הבא של חוקרים צעירים המטרה העיקרית שלנו 
תוכניות מחקר והכשרה.

הפקולטה מציעה מגוון רחב של תוכניות לתואר ראשון ותואר שני ומאורגנת סביב שלושה עמודי תווך של פעילות מחקרית:

מדעי החיים - ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, ביולוגיה ומדעי הרפואה, מדעי המוח. 
מדעי הים - מדעי הים, מרין ביולוגיה, תרבויות ימיות.
מדעים מדויקים - מתמטיקה, פיסיקה - מתמטיקה - מדעי המחשב.

הפקולטה מציעה תוכניות לתואר ראשון (B.Sc.) בתחומים הבאים: 

 מתמטיקה
 ביולוגיה (בשיתוף עם מתמטיקה, מדעי המחשב או פסיכולוגיה) 

 חינוך מדעי (בביולוגיה או בפיסיקה-מתמטיקה-מחשבים-מדע)

הפקולטה מציעה תוכניות לתואר שני (M.Sc ו- Ph.D) בתחומים הבאים:
 מתמטיקה
 מדעי החיים
 לימודי הים