חוג למתמטיקה

החוג למתמטיקה מציע מגוון רחב של מצטיינים לתואר ראשון ותואר שני במתמטיקה ובמתמטיקה עם לימודי מחשב.

התלמידים יכולים לקחת תוכנית אחת או שתיים במחזור. תכניות הלימוד החד-ספריות בתחום הלימוד הן מעמיקות יותר. בתוכנית, התלמיד לומד תכנית בסיסית במתמטיקה, ואחת מוצעת באוניברסיטה. ישנן מספר תוכניות מיוחדות המתואמות עם מחלקות אחרות.

B.Sc. תוכניות המוצעות על ידי החוג למתמטיקה:
B.Sc. in Mathematics – Single-Major
B.Sc. in Mathematics and Computer Studies
B.Sc. in Mathematics – two departments
B.Sc. in Mathematics – two departments coordinated with the Department of Economics

חוג למתמטיקה