ברכות חמות לפרופ' טלי טרייביץ על קבלת דרגת פרופסור חבר עם קביעות בחוג לטכנולוגיות ימיות.