19/12/2021

ברכות חמות לפרופ' שלמה וגנר על קבלת דרגת פרופסור מן המניין.