Title: Biological Rhythms: Evolution and Mechanisms.

לפרטים נוספים והרשמה – Website

אנא שימו לב כי ההרשמה הנה בחינם אך הכרחית.

תאריך:  12/02/2020  

מיקום: אדיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי.

הסימפוזיון מתקיים לזכרו של עמיתנו פרופ' אברהם חיים.