פרופ' אורי הרשברג

פרופסור חבר

החוג לביולוגיה של האדם

דוא"ל: uri@sci.haifa.ac.il

Research interest

Bioinformatics, immunology, neural computation, system biology, somatic selection, autoimmunity, genetic stability, germline diversity, dendritic cell, transcription elements, pathogens, computational and mathematical modeling, complex systems, cognition and inflammation