בחירת דיקן פקולטה

מועצת הפקולטה למדעי הטבע בחרה את פרופ' אופיר אלון כמי שיעמוד בראש הפקולטה במשך ארבע השנים הבאות החל מאוקטובר 2019.