חוגים - קמפוס האוניברסיטה

החוגים מעגנים את פעילות המחקר וההוראה המתקיימת בפקולטה.  את תוכניות הלימודים  השונות ניתן לראות בקישורים הבאים:
תואר ראשון
תארים מתקדמים

Mathematics
החוג למתמטיקה
physics
החוג לפיזיקה
biology and environment
החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
biology
החוג לביולוגיה של האדם
nerusciences
חוג סגול לנוירוביולוגיה
statistics
החוג לסטטיסטיקה

חוגים - קמפוס אורנים

physics
החוג למדעים מדויקים
biology and environment
החוג לביולוגיה וסביבה