פרופ' אופיר אלון
דיקן

חדר: 241 בניין רב תכליתי
טל. 04-8288077
דואר אלקטרוני: oalon2@univ.haifa.ac.il

פרופ' דורון שלוש
סגן דיקן למחקר

חדר: בניין רב תכליתי
טל. 04-6146256
דואר אלקטרוני: dchelouche@univ.haifa.ac.il

פרופ' מיקי קוזלוב
סגן דיקן להוראה

חדר: בניין רב תכליתי
טל. 04-8288996
דואר אלקטרוני: kosloff@univ.haifa.ac.il

נמרוד להב
ראש מנהל

חדר: 241 בניין רב תכליתי
טל. 04-8288079
דואר אלקטרוני: nlahav@univ.haifa.ac.il

דנה פרידמן בטיטו
מרכזת פקולטה ואחראית מינויים

חדר: 241 בניין רב תכליתי
טל. 04-8288077
דואר אלקטרוני: dfridman@univ.haifa.ac.il

אושרת אברבנאל
מזכירת פקולטה

חדר: 241 בניין רב תכליתי
טל. 04-8288078
דואר אלקטרוני: oabarb01@univ.haifa.ac.il

יאיר גלבוע בלכסן
ראש מערך טכני

חדר: 5039 בניין רבין
טל. 04-8288404
דואר אלקטרוני: yair@univ.haifa.ac.il

ד"ר ברק כרמי
וטרינר מוסדי ומנהל בתי החיות

חדר: 5034 בניין רבין
טל. 04-8249761
דואר אלקטרוני: bcarmi@univ.haifa.ac.il

ד"ר קורינה דולינגר
סגנית מנהל בתי החיות

חדר: 5034 בניין רבין
טל. 04-8249761
דואר אלקטרוני: cdollingh@univ.haifa.ac.il