התכנית לתואר ראשון (.B.Sc) במתמטיקה לתלמידי תיכון, אוניברסיטת חיפה

ראש התכנית: פרופ' אנה מלניקוב

התוכנית במתמטיקה לתלמידי תיכון נועדה לתלמידים מצטיינים, שעומדים להתחיל את כיתה י"א. התכנית  מתאימה לתלמידים בעלי ענין רב במתמטיקה ומוטיבציה ללמוד חומר מתקדם בתחום, המבקשים ללמוד לתואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטת חיפה.

משך התוכנית 3 שנים, ובמהלכן ילמדו הסטודנטים לקראת תואר ראשון אוניברסיטאי. הלימודים יתקיימו תוך מתן דגש על התקדמות מתמדת של הלומדים ופיתוח יכולת החשיבה ובמיוחד יכולת החשיבה המתמטית.

המסיימים את התכנית בהצלחה יהיו זכאים לתואר ראשון במתמטיקה טהורה או לתואר ראשון במתמטיקה עם לימודי מחשב, כאשר הסטודנטים יוכלו לבחור בין שתי החלופות הללו בשנה ג'. קבלת תואר ראשון בגיל מוקדם יביא את מקבליו להיות צעד אחד לפני צעירים אחרים.

כדי להתאים את התוכנית לתלמידי תיכון, הקורסים יערכו פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ. בנוסף, התלמידים ילמדו גם בסמסטרי קיץ. שנת הלימודים האחרונה תהיה בשנה שאחרי סיום התיכון. סטודנטים העתידים להתגייס לצה"ל יצטרכו לקבל לשם כך אישור דחיית שירות, והאוניברסיטה תסייע בהגשת הבקשות. התלמידים יתחילו במעמד "שומע חופשי", ועם סיומם המוצלח של שני קורסי הסמסטר הראשון ללימודים בממצוע ציונים של 70 לפחות, יעבור הלומד למעמד "סטודנט מן המניין".

בקבלה לתוכנית תינתן עדיפות לתלמידים שסיימו בגרות במתמטיקה 5 יח"ל בציון גבוה, אולם סיום הבגרות אינו תנאי מקדים לקבלה לתוכנית.

האמור לעיל נכתב בלשון זכר, אך מתייחס כמובן לתלמידות ולתלמידים כאחד.

לפרטים נוספים:

מזכירות החוג למתמטיקה – חדר 652 בקומה השישית של בניין חינוך ומדעים

טלפון – 04-8240699

דואר אלקטרוני:  mathsec@math.haifa.ac.il

מסלול לימודים בתכנית מתמטיקה לתלמידי תיכון (מחזור שני ואילך)

סמסטר קיץ

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

מתמטיקה דיסקרטית

4

2

5 נק'

אלגברה ליניארית א'

4

2

4 נק'

 

שנה ראשונה – סמסטר א

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי א'

4

2

5 נק'

מבוע למדעי המחשב

4

2

5 נק'

שנה ראשונה – סמסטר ב

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי ב'

4

2

5 נק'

אלגברה ליניארית ב'

4

2

5 נק'

שנה ראשונה  – סמסטר קיץ

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

גיאומטריה אנליטית

4

2

5 נק'

מבוא לתורת הקבוצות האינסופיות

2

2

3 נק'

הסתברות וסטטיסטיקה

3

2

4 נק'

 

שנה שנייה – סמסטר א

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי ג'

4

2

5 נק'

אלגברה מודרנית א'

4

2

5 נק'

שנה שנייה – סמסטר ב

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

טופולוגיה

4

2

5 נק'

משוואות דיפרנציאליות רגילות

4

2

5 נק'

 

שנה שנייה – סמסטר קיץ

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

פונקציות מרוכבות

3

2

4 נק'

נושאים נבחרים בגיאומטריה

4

 

4 נק'

שנה שלישית – סמסטר א

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

אנליזה נומרית

3

 

3 נק'

סדנא

2

 

2 נק'

סמינר במתמטיקה

2

 

2 נק'

שנה שלישית – סמסטר ב

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

אלגברה מודרנית ב

4

2

5 נק'

מבוא לאנליזה פונקציונלית

4

2

5 נק'

שנה שלישית – סמסטר א או סמסטר ב

שם הקורס

שיעור

תרגיל

מס' נ"ז

קורס בחירה 1 במתמטיקה או תכנות מונחה עצמים (במקרה כזה השיעור – 3 שש"ס והתרגיל – 2 שש"ס)

4

 

4

קורס בחירה 2 במתמטיקה

4

 

4

קורס בחירה 3 במתמטיקה

4

 

4

קורס בחירה 4 במתמטיקה

4

 

4

קורס בחירה 5 במתמטיקה

4

 

4

קורס בחירה 6 במתמטיקה

4

 

4

קורס בחירה 7 במתמטיקה

4

 

4

  • קורס באשכול "דרך הרוח" בהיקף של 4 נ"ז יילמד כקורס מתוקשב במהלך השנתיים הראשונות.
  • קורס מחוגים אחרים (ניתן ללמוד בחוג למתמטיקה) יילמד במהלך השנתיים הראשונות.