דרגה – פרופ' טרייביץ

ברכות חמות לפרופ' טלי טרייביץ על קבלת דרגת פרופסור חבר עם קביעות בחוג לטכנולוגיות ימיות.

דרגה – פרופ' דיאמנט

ברכות חמות לפרופ' רועי דיאמנט על קבלת דרגת פרופסור חבר עם קביעות בחוג לטכנולוגיות ימיות.