מועצת הפקולטה למדעי הטבע בחרה בפרופ' דורון שלוש כמי שישמש כסגן דיקן למחקר בשנים תש"פ ותשפ"א.