ברכות חמות לפרופ' רועי דיאמנט על קבלת דרגת פרופסור חבר עם קביעות בחוג לטכנולוגיות ימיות.