18/02/2022

ברכות חמות לפרופ' דן צ'רנוב על קבלת דרגת פרופסור מן המניין.