ברכות חמות לפרופ' עמירם אריאל על קבלת דרגת פרופסור חבר.