hat-1

ברכות חמות למרצים שקיבלו לאחרונה דרגה :

פרופ' סמדר בן טבו דה-לאון – על קבלת דרגת פרופסור חבר.
ד"ר עמי ויזלטר – החוג למתמטיקה – על קבלת דרגת מרצה בכיר עם קביעות.
ד"ר איל פריבמן – החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית – על קבלת דרגת מרצה בכיר עם קביעות.