ברכות חמות לזוכים במענק המחקר NSF-BSF

רשימת הזוכים:

ד"ר מיקי קוזלוב– החוג לביולוגיה של האדם

ד"ר איל פריבמן– החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

ד"ר טלי מס – החוג לביולוגיה ימיתs: