ברכות לד"ר איל פריבמן  מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית על זכיתו במענק המחקר:

National Science Foundation (NSF) and US-Israel Binational Science Foundation (BSF).