ברכות חמות לד"ר עמאד שמאס מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, על עלייתו לדרגת מרצה בכיר עם קביעות.