תארים מתקדמים (M.Sc)

הפקולטה למדעי הטבע מחלקת תארים מתקדמים, תואר שני ותואר שלישי, במגוון תחומים במתמטיקה ובמדעי החיים.
מידע נוסף זמין בקישורים הבאים:

Mathematics
מתמטיקה
neuroscience
נוירוביולוגיה
biology and environment
ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
biology
ביולוגיה של האדם
physics
ביואינפורמטיקה