תואר ראשון (B.Sc)

במסגרת הלימודים לתואר ראשון אנו מציעים מגוון רחב של הזדמנויות למידה, כולל התנסויות מסורתיות בכיתה, למידה מעשית בשטח ובמעבדה, לימוד עצמאי ומעורבות מלאה של התלמידים במחקר.

biophysics
חד-חוגי בביופיזיקה*
Mathematics
חד-חוגי ודו-חוגי במתמטיקה
biology
דו-חוגי בביולוגיה
biology
דו-חוגי מדעי הרפואה
https://statistics.haifa.ac.il/student-sbc-heb/
סטטיסטיקה

תואר ראשון (B.Sc) - קמפוס אורנים

bioinformatics
חד-חוגי מתמטיקה-פיזיקה-מחשבים
biology and environment
חד-חוגי ביולוגיה וסביבה

*  התכנית לביופיזיקה אושרה לפרסום ע״י המועצה להשכלה גבוהה ותחל לפעול בשנת תשפ״ג. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.