פרופ' אורי שיינס

פרופסור חבר

החוג לביולוגיה וסביבה

דוא"ל: shanas@research.haifa.ac.il

טלפון: 972-4-9838703

Research interest

Conservation biology Chemical communication in mammals Reproductive behavior Behavioral physiology and endocrinology