פרופ' אלק וינשטיין

פרופסור מן המניין

החוג למתמטיקה

דוא"ל: alek@math.haifa.ac.il

טלפון: 972-4-8249727

Research interest

Cluster algebras and Poisson geometry Hurwitz numbers and moduli spaces of curves Algorithmic combinatorics