פרופ' דוד בלנק

פרופסור מן המניין

החוג למתמטיקה

דוא"ל: blanc@math.haifa.ac.il

טלפון: 972-4-8249758

Research interest

Algebraic topology. Homotopy theory: homotopy operations and Pi-algebras; higher-order homotopy operations; periodicity and localization. Homotopical algebra, model categories.