פרופ' יהושע פיינברג

פרופסור חבר

החוג לפיזיקה

דוא"ל: jfeinberg@univ.haifa.ac.il

טלפון: 972-4-6647974

Research interest

My current main research focuses on non-perturbative methods in Quantum Field Theory, Random Matrix Theory, and their application to problems in particle and condensed matter physics. Beyond that, I am also interested in various problems in mathematical physics.