פרופ' עדי ליבנת

פרופסור חבר

החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

דוא"ל: alivnat@univ.haifa.ac.il

טלפון: 972-4-6647990

Research interest