פרופ' ולדימיר רובנסקי

פרופסור חבר

החוג למתמטיקה

דוא"ל: rovenski@math.haifa.ac.il

טלפון: 972-4-8288422

Research interest

Differential (Riemannian) Geometry, Submanifolds, Foliations, Applied Mathematics & Maple and Matlab.