פרופ' רפאל יוסטר

פרופסור מן המניין

החוג למתמטיקה

דוא"ל: raphael.yuster@gmail.com

טלפון: 972-4-8288414

Research interest

Extremal Graph Theory Probabilistic Methods in Combinatorics Combinatorial Algorithms