היחידה לשירותי ביואינפורמטיקה

צוות היחידה

ראש אקדמי ליחידה: ד"ר דניאל שר
טל: 04-824000
דואר אלקטרוני : dsher@univ.haifa.ac.il

מנהלת היחידה: ד"ר מיה ללזר
טל:  04-8240000
משרד: חדר 197, בניין רב תכליתי
דואר אלקטרוני : mlalzar@univ.haifa.ac.il

ביואינפורמטיקאית: ד"ר אפרת קליגון
טל:  04-8240000
משרד: חדר 197/3, בניין רב תכליתי
דואר אלקטרוני : ekligun@univ.haifa.ac.il

מיקום היחידה

היחידה לביואינפורמטיקה נמצאת בחדר 194 בבניין הרב תכליתי