חוג סגול לנוירוביולוגיה – סמינר

By Dr. Moran Rubinstein
Epilepsy-associated neuronal alterations in Dravet syndrome and a novel gene therapy approach
ינואר 10, 2022
10:15
Zoom Meeting ID: 895 9597 0572
Dr. Moran Rubinstein, Tel-Aviv University.