ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית – סמינר

By Dr. Shiri Freilich
Community modelling: using genomics for delineating trophic networks in natural ecosystems
ינואר 10, 2022
12:15
ZOOM – https://us02web.zoom.us/s/86569235158
Dr. Shiri Freilich, Agricultural Research Organization, Newe Ya'ar