חוג סגול לנוירוביולוגיה – סמינר

By Prof. Galit Ophir
Mechanisms shaping the interplay between social interaction and motivation

תאריך ושעה: 

מרץ 28, 2022
10:15

מיקום: 

חדר 1007, בניין המדרגה
Prof. Galit Ophir
Bar-Ilan University