החוג לסטטיסטיקה

Yael Travis-Lumer
Pseudo-Observations for Bivariate Survival Data

תאריך ושעה: 

פברואר 14, 2024
14:00

מיקום: 

חדר סמינרים, בניין רבין
Yael Travis-Lumer (Hebrew University and NYU)
Room 9325 , Rabin building