המרכז לחקר שינויים גנטיים במוח

צוות היחידה

ראש המרכז: פרופ' קובי רוזנבלום 

טל: 04-8240000
דואר אלקטרוני : kobir@psi.haifa.ac.il

מנהלת המרכז: ד"ר אפרת אדרי
טל:  04-8288775 (8775)
משרד: חדר 71, בניין רב תכליתי
דואר אלקטרוני : eedry@univ.haifa.ac.il

מיקום היחידה

המרכז נמצאת במתחם מעבדות א' בבניין הרב תכליתי.