הפקולטה למדעי הטבע מעגנת בתוכה מספר יחידות ומרכזי שירות המאפשרים לחוקרים באוניברסיטה (וגם לחוקרים ממוסדות אחרים) לשפר את המחקר הנעשה בכלים מתקדמים ועל ידי שירות של מומחים בתחומים שונים.

microscopy lab
יחידת מיקרוסקופיה
Flow Cytometry
יחידה לציטומטריה
היחידה לייעוץ סטטיסטי
bioinformatics
יחידת ביואינפורמטיקה
biology
יחידת היסטולוגיה
robot
רובוט
virus studies
מרכז לחקר שינויים גנטיים במוח
biology gnome
יחידת אנליטיקה וכרומטוגרפיה
tech
שירותי מעבדה
animal fcilities
בתי חיות
high performance computing
אשכול מחשבים (HPC)
Local-users
שירותים למשתמשים מקומיים