הפקולטה למדעי הטבע מעגנת בתוכה מספר יחידות ומרכזי שירות המאפשרים לחוקרים באוניברסיטה (וגם לחוקרים ממוסדות אחרים) לשפר את המחקר הנעשה בכלים מתקדמים ועל ידי שירות של מומחים בתחומים שונים.